Nizozemský maliar zo 16. storočia | Ukrižovanie | Displayed motifs: Wound, Veil, Crucifixion, Angel, Clothing, Woman, Man,

Ukrižovanie

Nizozemský maliar zo 16. storočia
between 1550 and 1600
Slovenská národná galéria