Nizozemský maliar zo 17. storočia | Podobizeň Anny Boleyovej ? | Displayed motifs: Human face, Fashion accessory, Clothing, Person, Woman,

Podobizeň Anny Boleyovej ?

Nizozemský maliar zo 17. storočia
between 1600 and 1700
Slovenská národná galéria