Španielsky maliar zo 17. storočia | Zvestovanie Panny Márie | Displayed motifs: Angel, White dove, Halo, Person, Clothing, Human face, Woman,

Zvestovanie Panny Márie

Španielsky maliar zo 17. storočia
between 1640 and 1660
Slovenská národná galéria