Skutecký, Dominik | Podobizeň Jána Slivku | Displayed motifs: Human face, Man, Suit, Furniture,

Podobizeň Jána Slivku

Skutecký, Dominik
1901
Slovenská národná galéria