Martin Schongauer | Krst Krista | Displayed motifs: Angel, Halo, White dove, Woman, Clothing, Human face, Person,

Krst Krista

Martin Schongauer
between 1470 and 1474
Graphische Sammlung ETH Zürich

Original description: List predstavuje statickú, hoci nie celkom symetrickú scénu, v ktorej obnažený Kristus len s plášťom okolo bedier stojí v rieke Jordán a s roztvorenými rukami a mierne sklonenou hlavou prijíma krst od sv. Jána Krstiteľa, svojho staršieho bratranca. Ten je  obrazený v tradičnom ťavom rúchu, ľavú ruku má položenú na knihe, symbole zjavenia Božieho slova, pravou Ježiša žehná. Priamo nad Kristom je v menšej mierke zobrazený Boh-Otec s žehnajúcou pravicou a zemeguľou s krížikom ako symbolom spásy pre celý svet. Tesne pod ním sa vznáša holubica Ducha Svätého, ktorá sa v zmysle svedectva evanjelií (Mt 3, 13-16; Lk 3, 21-22) zjavila nad pokrsteným a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zaľúbenie. Ikonografi cky scénu dopĺňa a zároveň i oživuje  ostava anjela, ktorý stojí na opačnom brehu rieky a drží Ježišovo vrchné rúcho.