Martin Schongauer | Korunovanie tŕním z cyklu Pašie (5/12) | Displayed motifs: Thorn crown, Miter, Man, Person, Human face, Clothing,

Korunovanie tŕním z cyklu Pašie (5/12)

Martin Schongauer
between 1475 and 1480
Graphische Sammlung ETH Zürich

Original description: Piaty výjav cyklu – Korunovanie tŕním – patrí k pomerne tradičným stvárneniam Krista sediaceho uprostred skupiny ľudí, väčšinou vojakov, ktorí ho po predchádzajúcom bičovaní, korunujú tŕňovou korunou ako dôsledok obžaloby, že sa vydával za židovského kráľa. K tomu patrí aj dlhý, bohato riasený šarlátový „kráľovský“ plášť a „žezlo“, obvykle trstina alebo nejaká palica, ktorú vojaci kladú Ježišovi do rúk. Okrem dvoch-troch postáv venujúcich sa nasadzovaniu venca z tŕnia – koruny na jeho hlavu, väčšina ďalších figúr – v tomto prípade štyri – sa Ježišovi rôznymi gestami vysmieva alebo ho potupuje, napr. opľúvaním. Preto býva táto scéna oproti Bičovaniu početnejšie obsadená i priestorovo rozvinutejšia, najmä preto, že jedna z posmievajúcich sa postáv obvykle kľačí pred Kristom. V pozadí scény, situovanej v malej, krížovou rebrovou klenbou zaklenutej miestnosti, stoja ešte dvaja muži – rímsky miestodržiteľ Pilát načúvajúci za ním stojacemu žalobcovi (radcovi?).