Stredoeurópsky maliar z 2. polovice 19. storočia | Podobizeň muža | Displayed motifs: Man, Human face, Scarf, Jacket, Clothing,

Podobizeň muža

Stredoeurópsky maliar z 2. polovice 19. storočia
between 1840 and 1860
Východoslovenská galéria